ส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัดในช่วง COVID-19 พร้อมหนังสือรับรองการเดินทาง

ส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัดในช่วง COVID-19 พร้อมหนังสือรับรองการเดินทาง

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้คนมีโอกาสย้ายถิ่นฐาน เปลี่ยนงานกันมากขึ้น รวมถึงบริษัท, ห้างร้าน ก็มีการขนย้ายสำนักงานอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้แต่โรงงาน ที่อาจเปลี่ยนฐานการผลิต เปลี่ยนการบริหารจัดการ จึงจำเป็นต้องขนย้ายเครื่องจักรหนักและวัสดุก่อสร้างเช่นกัน ทำให้การส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัด ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งหากเลือกขนของขนาดใหญ่ด้วยตัวเองนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่น้อย

ส่งของขนาดใหญ่ ใช้บริการที่ไหนดี

1. ปัญหาที่ต้องเตรียมใจ ถ้าจะขนของไปต่างจังหวัดเอง

1.1 มีข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักสินค้า

ส่งของขนาดใหญ่ ไม่ควรขนของที่มีน้ำหนักมากไป

รถที่คนนิยมขนของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัดเอง ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะ ซึ่งตามกฎหมายจำกัดไว้ ไม่ให้บรรทุกสินค้ากว้างเกินตัวรถ, ไม่ให้ยาวจากตัวรถเกินกว่า 2.5 เมตร และห้ามสูงจากพื้นเกิน 3 เมตร และหากจะบรรทุกเกิน 1,100 กิโลกรัม ต้องติดต่อสำนักงานขนส่ง และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนในรถเสียก่อน ซึ่งหากต้องเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ เพื่อให้ขนของได้หนึ่งครั้ง การใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน ที่มีรถ 4 ล้อ, 6 ล้อขนาดใหญ่ จนถึงรถเทรลเลอร์รับจ้าง อาจดูคุ้มค่ากว่า


1.2 มีปัญหาในการขนย้าย

การขนของขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์, กล่องสินค้า, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักรโรงงาน ต้องอาศัยแรงงานและเครื่องจักรบางชนิด เพื่อช่วยทุ่นแรงและลดการบาดเจ็บระหว่างขนย้าย ซึ่งหากไม่ชำนาญและทำโดยไม่มีตัวช่วย อาจเกิดอันตรายกับกระดูกสันหลังและแขนขาได้


1.3 อาจมีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่วางแผนไว้

ส่งของขนาดใหญ่ ไปต่างจังหวัด ต้องรู้อะไรบ้าง?

1.4 เสียเวลาเดินทาง

หากไม่ได้มีความจำเป็นต้องเดินทาง แต่ต้องลางานหรือหยุดหารายได้ เพื่อส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัดด้วยตัวเอง อาจไม่คุ้มค่านัก เพราะปัจจุบันมีรถส่งของต่างจังหวัดราคาถูกให้เลือกจำนวนมาก ที่ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเอง


1.5 เสียเวลากักตัว

ความเสี่ยงการส่งของขนาดใหญ่ ไปต่างจังหวัด

ในขณะที่ยังมี COVID-19 ระบาด การเดินทางเข้าออกพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้ ต้องมีการกักตัว 14 วัน และบางครั้งหากเดินทางกลับเข้าพื้นที่ต้นทาง ก็อาจต้องถูกกักตัวอีกครั้ง ซึ่งอาจต้องเสียเวลาร่วมเดือน เพื่อส่งของครั้งเดียว ซึ่งไม่คุ้มค่าเลย

2. การเดินทางข้ามจังหวัดในช่วง COVID-19

นอกจากต้องเสียเวลากักตัวสำหรับบางพื้นที่แล้ว หากทำการขนส่งสินค้าเอง ยังมีเอกสารและข้อมูลบางอย่าง ที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดระดับควบคุมของพื้นที่นั้น ๆ

  1. เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่
  2. ข้อมูลแสดงสถานที่ปลายทางอย่างชัดเจน
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น
  4. ระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ

นอกจากปัญหาที่เกิดจากขนาดและน้ำหนักของตัวสินค้าแล้ว ยังมีความยุ่งยากด้านการเดินทาง ระหว่างช่วงการระบาดของ COVID-19 อีก จะดีกว่าไหม ถ้าให้มืออาชีพอย่างรุศดาโลจิสติกส์ช่วยดูแล ?

3. 7 ข้อดีของการส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัด กับรุศดาโลจิสติกส์

3.1 ประหยัดค่าใช้จ่าย

หากลองประเมินค่าใช้จ่าย ที่ต้องขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ไปต่างเมืองเอง กับการจ้างบริษัทรุศดาโลจิสติกส์ อาจพบว่า งบประมาณในการดูแลสินค้าของเรา คุ้มค่ากว่าการต้องจ้างรถส่งสินค้า, จ่ายค่าน้ำมัน, ค่าจ้างคนงาน, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สำคัญคือ ค่าเสียเวลา ที่คุณไม่อาจประเมินค่าได้


3.2 ประหยัดเวลา

หากต้องเดินทางไปต่างจังหวัดโดยไม่มีธุระอื่น อาจเสียเวลาทั้งขาไปและกลับ ยิ่งในช่วงที่มีการควบคุมการเดินทางระหว่าง COVID-19 นี้ อาจทำให้ต้องเสียเวลากักตัวเกือบ 1 เดือน ยังไม่นับรวมเวลาในการจัดเตรียมรถเอกสาร ติดต่อราชการ ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก จะดีกว่าไหมถ้าให้เราดูแลแบบครบวงจร ?


3.3 มีรถให้เลือกหลายขนาด

ข้อดีของการส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัด กับรุศดาโลจิสติกส์

รุศดาโลจิสติกส์เป็นบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน ที่มีรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่รถมีคอกแบบ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 พร้อมผ้าใบรอบคัน, รถตู้ขนาดใหญ่แบบมีฝาปิด, รถเทรลเลอร์รับจ้าง หรือหากต้องการใช้รถกระบะด้วย เราก็มีพร้อมให้บริการ


3.4 ช่วยดูแลห่อหุ้มสินค้าให้ปลอดภัย

การส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัด ต้องใช้ความระมัดระวัง และควรแพคสินค้าให้ปลอดภัย ซึ่งรุศดาโลจิสติกส์มีบริการห่อหุ้มของทุกชนิด ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ ด้วยราคาเป็นกันเอง


3.5 มีทีมงานคุณภาพ

ทีมงานมืออาชีพของเรา ทั้งพนักงานขับรถและทีมขนย้าย ทำงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วง COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง พร้อมดูแลทำความสะอาดรถเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการอย่างสุภาพ, รวดเร็ว, ตรงเวลา และไม่ทำให้สินค้าของคุณเสียหาย


3.6 มีอุปกรณ์สำหรับยกสินค้าหนัก


นอกจากทีมงานแล้วเรามีอุปกรณ์ทุ่นแรง ที่จะช่วยให้ขนสินค้าได้ไวและปลอดภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก


3.7 มีการรับประกันความเสียหาย

บริษัทของเรา นอกจากส่งของต่างจังหวัดราคาถูกแล้ว ยังมีประกันสินค้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะชดเชยหากสินค้าเสียหายอีกด้วย

สรุป

มีการรับประกันความเสียหาย

ปกติการส่งของขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัด ก็สร้างความยุ่งยากไม่น้อยอยู่แล้ว ยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ยิ่งเพิ่มภาระให้คุณอีกหลายเท่าตัว ทั้งเพิ่มเอกสาร, เวลาที่ต้องเสีย รวมถึงความเสี่ยงติดเชื้อ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ซึ่งหากให้รุศดาโลจิสติกส์ดูแล จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีรถพร้อมให้บริการหลายขนาด ดูแลสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณได้อย่างครบวงจรทีเดียว

บทความแนะนำ

” ค่าส่งรถมอเตอร์ไซค์คิดค่าจ้างเท่าไหร่ จากต้นทาง-ปลายทาง และปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการคิดค่าจ้างเพิ่ม บทความนี้มีคำตอบ